Ambasada Kanadyjska, Millennium Plaza, Warszawa


Usługi w zakresie zarządzania projektami dla inwestora Ambasady Kanadyjskiej w Millennium Plaza w Warszawie, Polska

Data zakończenia: październik 2000