Działalność


Działalność i Usługi:

 • Usługi inżynieryjno-konsultingowe
 • Planowanie
 • Projekty inżynieryjne
 • Zarządzanie projektami w ramach kontraktów FIDIC lub AIA
 • Zarządzanie wykonaniem
 • Ocena poprawności działania systemów, oddanie budynków do użytku (Commissioning)
 • Ocena poprawności działania istniejących budynków komercyjnych (Retrocommissioning)
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Realizacja
 • Zarządzanie budynkami handlowymi i usługowymi: Skomputeryzowany system zarządzania konserwacją. Opracowanie wytycznych i procedur eksploatacji oraz konserwacji
 • Eksport i import

Urządzenia i instalacje:

 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne
 • Systemy alarmu pożarowgo (SAP)
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
 • Systemy ochrony przeciwpożarowej
 • Systemy oddymiania
 • System sterowania bezpośredniego (DDC) oraz sterowanie pneumatyczne dla systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
 • System zarządzania budynkiem (BMS)
 • Systemy zarządzania inteligentnym budynkiem (IHMS)
 • Systemy i urządzenia parkingowe (automatyczne pobieranie opłat)
 • Instalacje niskoprądowe, takie jak:
  – Systemy alarmu pożarowego (SAP)
  – Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
  – Systemy bezpieczeństwa: CCTV, kontrola dostępu i systemy sygnalizacji antywłamaniowej