Fabryka DEVELEY, Warszawa

develey


Wykonanie Instalacji Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji (HAVC) oraz Okablowania

  • Instalacja przyrządów kontrolnych HVAC
  • Wykonanie obwodów sterowniczych i elektroenergetycznych
  • Instalacja paneli kontrolnych
  • Rozruch automatycznych układów sterowania systemów HVAC

Data Zakończenia: Marzec 2005
Powierzchnia Budowy: 10 000 m2