Hotele Syrena, Warszawa

syrena_hotels


 

polonia_palace_hotel

metropol_hotel

mdm_hotel_2

We współpracy z
Strabag

 

 

 

Zarządzanie projektami, zarządzanie wykonaniem, usługi inżynieryjno-konsultingowe:

  • Usługi zarządzania projektami w zakresie projektowania i budowy nowych pokoi hotelowych, sala konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, toalet publicznych w hotelu Metropol
  • Usługi zarządzania projektem modernizacji Projektu Hotel Metropol
  • Usługi zarządzania projektem modernizacji Projektu Hotel MDM
  • Doradztwo Inżynieryjno-konsultingowe dla 3 (trzech) hoteli; Metropol, MDM i Polonia Palace w zakresie obsługi technicznej, eksploatacji i konserwacji „O&M”, oszczędności kosztów, budżetów rocznych i oszczędności energii w zakresie:

– Alarmów pożarowych i systemów bezpieczeństwa
– Systemu ochrony przeciwpożarowej
– Systemu sterowania oddymianiem
– Urządzeń mechanicznych i systemów
– Sprzętu elektrycznego i systemów
– Instalacji urządzeń sanitarnych
– Systemów niskoprądowych
– Ogrzewanie, wentylacja klimatyzacja (HVAC) Urządzenia i systemy
– Systemów sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją (HVAC)
– Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) dla Hotelu Polonia Palace

 • Przygotowanie procedur przetargowych dla projektu modernizacji ogrzewania hotelu Metropol
 • Zarządzanie składaniem ofert dla projektu modernizacji ogrzewania hotelu Metropol
 • Usługi odbioru technicznego dla projektu modernizacji ogrzewania hotelu Metropol
 • Odbiór techniczny projektu wykonawczego w zakresie projektów renowacyjnych dla hoteli Metropol, MDM i Polonia Palace
 • Ponowne uruchomienie systemu sterowania oddymianiem w celu stabilizacji ciśnienia w szybach windowych w hotelu Metropol
 • Ponowne uruchomienie systemu wentylacyjnego pomieszczeń w pokojach gościnnych hotelu Polonia Palace
 • Zarządzanie składaniem ofert dla projektu modernizacji systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ratowania życia w Hotelu MDM
 • Zarządzanie składaniem ofert dla projektu modernizacji systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ratowania życia w Hotelu Metropol
 • Przygotowanie sprawozdania przetargowego i budżetu prac budowlanych w hotelu Metropol dla Rady Nadzorczej STRABAG w Wiedniu
 • Ocena umowy zarządzania budynkami dla 3 (trzech) hoteli wraz z zaleceniami
 • Ogólne procedury dotyczące utworzenia nowego skomputeryzowanego systemu zarządzania utrzymaniem „CMMS” lub zarządzania infrastrukturą wspomaganą komputerowo „CAFM” dla 3 (trzech) hoteli

2/2011 – 9/2016
Powierzchnia budowy: ~ 50 000 m2