IFM Consulting Services, Polska


    Zintegrowane Usługi Zarządzania Budynkami „IFM”

Usługi doradcze w zakresie Zintegrowanego Zarządzania Budynkami „IFM” dla Bilfinger Polska.

Przegląd umów IFM dla 9 (dziewięciu) jednostek United Technology Company „UTC” w Polsce.

Przygotowanie raportu technicznego z uwagami i zaleceniami.

Data zakończenia: luty 2017